பணமயமான எதிர்காலம் – இரெண்டாம் படி: பணம் சேர்க்க தேவையான அடித்தளம்

வணக்கம் நான் என்னுடைய “Re-assemble: a series of basic money management steps for beginners” தமிழாக்கம் செய்ய  தொடங்கியுள்ளேன். இது  இரெண்டாம் பகுதி. நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் தொடர்புகளுடன் இதை பகிர்ந்து கொள்ளவும். நன்றி